image description

Studiedag EHBS - Eerste Hulp Bij Scheiding - 17 okt 2019 - Brussel

Leer wat de wet zegt over ouderlijk gezag en ontdek diverse tools, methodieken, het hulpaanbod bij scheiding.

EHBS - Eerste Hulp Bij Scheiding - 17 oktober 2019 - Brussel

Op donderdag 17 oktober 2019 organiseert het IROJ Brussel in samenwerking met CAW Oost-Vlaanderen en tZitemzo, met de steun van de Vlaamse overheid, een inspiratiedag: 'EHBS* - Eerste  Hulp Bij Scheiding’ in Brussel.

Deze studiedag is bedoeld voor hulpverleners die beroepsmatig met scheidingssituaties, al dan niet conflictueus,te maken krijgen.

 

PROGRAMMA:

Voormiddag:

9u - 9u30: Onthaal

9u30 - 9u35: Verwelkoming - Anja Mertens, co – voorzitter IROJ WG Complexe Scheidingen Vl. Brabant en Brussel

9u35 - 11u35: Ouderlijk gezag bij niet-samenlevende ouders -  Nele Desmet, juriste tZitemzo

11u35 - 12u: Korte pauze

12u - 13u: De praktijk van het horen van kinderen – Stephanie Audoore, familierechter Brussel

13u - 14u: Broodjeslunch

Namiddag:

14u-  15u: Ronde 1: keuzemogelijkheid tussen 6 praattafels

15u15 - 16u15: Ronde 2: keuzemogelijkheid tussen 6 praattafels

We sluiten ten laatste af om 16u30.

 

Thema's van de 6 praattafels:

 1. Familiale bemiddeling - CAW Brussel en CAW Halle-Vilvoorde
  Een relatiebreuk is een ingrijpende gebeurtenis. Binnen CAW bieden we een continuüm aan hulpverlening aan, die we tijdens deze praattafel kort toelichten. We zoomen in op de methodiek van bemiddeling in familiezaken, bij scheidingssituaties.  Wie is bemiddelaar? Wat is het doel van familiale bemiddeling? Rond welke thema’s kan er bemiddeld worden? Hoe verloopt een bemiddelingsgesprek? Hoelang duurt een bemiddelingstraject? Is elke cliënt “bemiddelbaar”? Wat met meertalige cultuurgemengde gezinnen? We lichten onze aanpak toe en beantwoorden jullie vragen.
 2. Bezoekruimte -  CAW Brussel en CAW Halle-Vilvoorde
  Wat is een Bezoekruimte? En hoe is deze ingebed in de werking van een CAW? De Bezoekruimte is een plaats waar een omgangsregeling tussen (groot-)ouder en kind(eren), pleegouders, tussen broers en zussen en andere belangrijke zorgfiguren kan worden opgebouwd in een aangename en veilige setting. Hoe dit traject eruit ziet en wie of wat we daarvoor nodig hebben willen we graag toelichten. Kom kennismaken met onze expertise aan onze praattafel en wordt ondergedompeld in de wereld van de Bezoekruimte.
 3. Sparkles, praktijkgericht onderzoek naar de ondersteuning van gezinnen in het ouderschap na een relatiebreuk - Sofie Van Assche, An Keppens (Arteveldehogeschool)​
  In deze workshop maken de deelnemers kennis met de scheidingskoffer ontwikkeld door Arteveldehogeschool. Deze digitale koffer kan zowel autonoom door gezinnen worden verkend en gebruikt, als onder begeleiding van een professional. Hij bevat toegankelijke informatie  voor ouders, grootouders, kinderen en professionals over diverse aspecten van het ouderschap en gezinsleven na een relatiebreuk. De koffer bevat een aantal basisinzichten en informatie, leidt toe naar bestaande informatiebronnen, diensten en hulpverlening, en bevat een aantal concrete tools om mee aan de slag te gaan: een sensibiliserende & informatieve screeningstool, praktische checklists, reflectievragen, en gespreksmethodieken voor uitwisseling tussen ouder en kind, tussen ouders onderling en tussen ouders en professionals. De deelnemers worden rondgeleid door de koffer aan de hand van de screeningstool die werd ontwikkeld om ouders, al dan niet ondersteund door een professional, wegwijs te maken in zowel hun eigen noden als de hulpbronnen die ze hiervoor kunnen inzetten.
 4. Blijven staan ondanks de storm. Werken met ouders in een hoogconflictscheiding - Vanessa Maes, Christel Cornelis (CGG Passant - Allianza)
  Tijdens deze workshop leggen de sprekers uit op welke manier ze, binnen de context van Alianza, therapeutisch werken met ouders in een hoogconflictscheiding. In een eerste deel leggen ze uit hoe zij kijken naar deze complexe situaties. In een tweede deel vertalen ze hun methodiek in 7 concrete pijlers om met ouders individueel therapeutisch te werken..
 5. Eerste Hulp Bij Scheiding, een intervisiemethodiek voor hulpverlener - werkgroep HoogConflictueuze Scheiding Oost-Vlaanderen
  Vanuit de vaststelling dat het ook voor hulpverleners niet altijd makkelijk is om uit het conflict te blijven bij complexe scheidingen ontwikkelde de werkgroep HCS Oost-Vlaanderen de EHBS-methodiek. In deze workshop stellen we de brochure "Eerste Hulp bij Scheiding, een intervisiemethodiek voor hulpverleners" voor, geven een aantal 'tips & trick' mee en leggen we uit hoe je de intervisiemethodiek kan gebruiken tijdens een teamvergadering, een overleg tussen collega-hulpverleners.
 6. Tool voor professionals: ondersteuning bij scheiding en gezinstransities .- Claire Wiewauters, Sibille Declercq (Kenniscentrum Gezinswetenschappen)
  In opdracht van het departement Welzijn en in samenwerking met EXPOO ontwikkelen we vanuit het Kenniscentrum Gezinswetenschappen een methodisch aanbod (handreiking) voor de professionals bij de huizen van het Kind. Het materiaal beoogt enerzijds voor de medewerkers van de Huizen van het Kind en bij uitbreiding alle opvoedings- en gezinsondersteuners, CLB e.a. een aantal sleutelconcepten op een ervaringsgerichte en niet talige wijze helder en inzichtelijk te maken. In de workshop toetsen we de keuze van de concepten en de mogelijke uitwerking van het materiaal af bij de aanwezigen zodat we de verkregen input kunnen gebruiken bij de verdere inhoudelijke en methodische vormgeving van dit project.

 

 

PRAKTISCH:

Datum: 17 oktober 2019
Locatie: Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel.
Duur: 9u tot 16u30
Voor wie: hulpverleners die beroepsmatig met scheidingssituaties, al dan niet conflictueus, te maken krijgen.
Kostprijs: gratis (inclusief deelnemersmap + broodjeslunch).

 

INSCHRIJVEN:

Inschrijven kan tot en met donderdag 10 oktober 2019.

 

Inschrijvingsformulier

DEZE STUDIEDAG IS VOLZET. ER KAN NIET MEER INGESCHREVEN WORDEN.

VRAGEN?

Contactpersoon: Lily De Clercq - lilydeclercq@cawoostvlaanderen.be

Aankondiging inspiratiedag EHBS Brussel - 17 okt '19