Vorming

image description

Vormingsaanbod voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg najaar 2020

Hier vindt u het overzicht van de online vormingssessies die tZitemzo aanbiedt in het najaar van 2020. Er wordt telkens gestart met een op de praktijk toegespitste juridische inleiding van het thema. Daarna gaan we in op de concrete vragen en casussen van de deelnemers.

PRAKTISCH:

  1. Inschrijven via onderstaand inschrijvingsformulier is verplicht en kan voor elke vormingssessie afzonderlijk.
  2. De inschrijving is slechts definitief na betaling van het verschuldigde inschrijvingsgeld.
    Betaling via overschrijving op rekeningnummer: BE21 0011 0693 5203 met als mededeling: “naam deelnemer + organisatie + datum studiedag”
  3. Terugbetaling van het inschrijvingsgeld is niet mogelijk. Een andere persoon kan eventueel wel deelnemen in de plaats van een deelnemer die onverwacht verhinderd is.
  4. Ten laatste de dag voorafgaand aan de webinar ontvangt u een uitnodiging (link) voor de webinar via teams.
 
Maandag 16 november 2020 - De (on)bekwaamheid van minderjarige patiënten en de inhoud en verdeling van het ouderlijk gezag

Minderjarigen zijn in principe onbekwaam en vallen onder het ouderlijk gezag van hun ouders. Maar moeten beide ouders van een minderjarige steeds geïnformeerd worden en toestemming geven? En wat als minderjarigen uitzonderlijk toch als bekwaam beschouwd worden (bv. binnen de jeugdhulp en de gezondheidszorg) en zelfstandig hun rechten kunnen uitoefenen?

 
Maandag 30 november 2020 - De rechten van minderjarige patiënten in de gezondheidszorg

De Wet Patiëntenrechten bepaalt sinds 2002 o.a. dat patiënten recht hebben op informatie en om klachten te formuleren,… En hoe zit het met de toegang tot het dossier en met de instemming met de jeugdhulp? We staan tijdens deze vorming uitgebreid stil bij de concrete rechten van minderjarige patiënten in de gezondheidszorg.

 
Maandag 14 december 2020 - Het beroepsgeheim t.a.v. minderjarige patiënten
Wat houdt het beroepsgeheim precies in? En welke uitzonderingen maken het mogelijk om vertrouwelijke informatie van (minderjarige) patiënten te delen met derden? Er wordt bv. stilgestaan bij de noodtoestand, de meldingsplicht, de toestemming van (bekwame) minderjarigen of hun ouders, de uitwisseling van vertrouwelijke informatie in het kader van het gedeeld beroepsgeheim,… als mogelijke uitzonderingen.
 

Details

Wat:
Online vormingssessies (webinars) voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg
Wanneer:
Najaar 2020. Telkens op maandag van 20u tot 22u
Waar:
Online via Microsoft Teams
Wie:
Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg
Prijs:
€ 30/sessie

 

Inschrijvingsformulier beroepsbeoefenaars -’t Zitemzo... najaar 2020

Ik schrijf mij in voor één van de online vomingssessies van het najaar 2020.

geef je mening +

GEEF JE MENING

Meningen

Wat vind je van onze website?
Heb je tips voor ons wat we beter/anders kunnen doen?
Kortom, geef hier jouw mening.

Persoonlijke vragen stel je hier best niet.
Dan klik je beter op één van de icoontjes van Vraag het aan de jurist

Lees meer