Vorming

image description

Studiedag "Politie versus beroepsgeheim/ambtsgeheim" - verplaatst naar voorjaar 2021

Op deze inspirerende studiedagen geven we mee wat van de verschillende betrokkenen verwacht wordt in kader van dit thema.

tZitemzo en Sensoa organiseren in het voorjaar van 2021 (data nog niet gekend) studiedagen over seksualiteit en ambtsgeheim, specifiek voor politiemensen. De voormiddag bestaat uit een op de praktijk toegespitste juridische inleiding van het thema. In de namiddag gaan we uitgebreid in op de concrete casussen uitgewerkt en toegelicht door tZitemzo en Sensoa. Later volgt een halve terugkomdag waarop we zowel medewerkers vanuit hulpverlening, onderwijs als justitie en politie uitnodigen.

Programma 'studiedag voor politiemensen' - datum nog te bepalen

9u30: Onthaal

10u – 13u (met koffiepauze): Juridische inleiding - Spreker: Nele Desmet – tZitemzo

Het ambtsgeheim en beroepsgeheim komen de laatste jaren steeds meer onder druk te staan. Zeker tijdens contacten met justitie en politie weten hulpverleners en onderwijzend personeel vaak niet meer goed hoe zich te gedragen, en onder welke voorwaarden ze bepaalde vertrouwelijke informatie met deze actoren mogen delen. Maar ook justitiële actoren weten niet altijd goed aan welke geheimhoudingsplicht derden waarmee ze in contact komen, zich moeten houden en onder welke voorwaarden zij hun geheimhoudingsplicht mogen/moeten doorbreken. Er wordt oa. stilgestaan bij de noodtoestand en het schuldig hulpverzuim, de contacten met justitie/politie, de uitwisseling van vertrouwelijke informatie in het kader van het gedeeld beroepsgeheim, de toestemming van (bekwame) leerlingen of hun ouders,… als mogelijke uitzonderingen.

13u – 13u45: Broodjeslunch 

13u45 – 14u30: eerste themaronde

14u45 – 15u30: tweede themaronde

Tijdens de casusbesprekingen zal er dieper ingegaan worden op specifieke thema's die worden uitgewerkt en toegelicht door beide organisaties. Dit, elk vanuit hun eigen expertise in de specifieke onderwerpen. Zo zullen de specifieke thema's voorafgegaan worden door een korte introductie van de te behandelen problematiek en wordt er tijdens het oplossen van de casusvraagstukken stilgestaan bij het handelingsprotocol.

  • Thema 1: Juridische implicaties van grensoverschr. seksueel contact met/tussen minderjarigen
  • Thema 2: Vlaggensysteem: gradaties seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreken

Voor de casusbespreking wordt de groep in 2 gesplitst. Zodat elke deelnemer beide casusbesprekingen kunnen volgen in een kleinere groep wat meer interactie toelaat.

 

Programma 'terugkomdag' - datum nog te bepalen

10u00 – 12u30 'Q & A', én uitwisseling van ervaringen tussen de verschillende doelgroepen in 2 kleinere groepen onder begeleiding van Sensoa of tZitemzo.
(meer informatie volgt)

Praktische info

  • Betaling via overschrijving op rekeningnummer: BE21 0011 0693 5203 met als mededeling: “naam deelnemer + organisatie + datum studiedag”.

 

 

 

 

 

Details

Wat:
Anderhalve studiedag "Politie versus beroepsgeheim/ambtsgeheim"
Wanneer:
voorjaar 2021
Waar:
Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen 'De Factorij' - Huart Hamoirlaan, 136 te 1030 - Schaarbeek
Wie:
Politie
Prijs:
€ 90 voor anderhalve dag

 

Studiedag "Politie versus beroepsgeheim/ambtsgeheim​" op 23 sept en 23 okt '20.

geef je mening +

GEEF JE MENING

Meningen

Wat vind je van onze website?
Heb je tips voor ons wat we beter/anders kunnen doen?
Kortom, geef hier jouw mening.

Persoonlijke vragen stel je hier best niet.
Dan klik je beter op één van de icoontjes van Vraag het aan de jurist

Lees meer