Vorming

image description

Najaar '21: Nascholing 't Zitemzo.... met de rechten van minderjarige cliënten voor jeugdhulpverleners

Nele Desmet, juriste van tZitemzo, licht telkens gedurende een 2-tal uren een belangrijk aspect uit de rechtspositie van minderjarige cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers in de jeugdhulp toe.

Dinsdag 7 september 2021 - De (on)bekwaamheid van minderjarige cliënten en de inhoud en verdeling van het ouderlijk gezag

Minderjarigen zijn in principe onbekwaam en vallen onder het ouderlijk gezag van hun ouders. Maar moeten beide ouders van een minderjarige steeds geïnformeerd worden en toestemming geven? Wat als ze het oneens zijn? En wat als minderjarigen uitzonderlijk toch als bekwaam beschouwd worden (bv. binnen de jeugdhulp en de gezondheidszorg) en zelfstandig hun rechten kunnen uitoefenen? Welke beslissingen kunnen bekwame minderjarigen alleen nemen?

 
Dinsdag 21 september 2021 - De rechten van minderjarige cliënten in de jeugdhulp

Het DRM bepaalt o.a. dat cliënten in de jeugdhulp recht hebben op begrijpelijke informatie, op bijstand van een vertrouwenspersoon, op een menswaardige behandeling, op zakgeld, op klachtrecht,… En hoe zit het met de toegang tot het dossier en met de instemming met de jeugdhulp? We staan tijdens deze vorming uitgebreid stil bij de concrete rechten van minderjarige cliënten in de jeugdhulp.
 

Dinsdag 5 oktober 2021 - Het beroepsgeheim t.a.v. minderjarige cliënten
Wat houdt het beroepsgeheim precies in? En welke uitzonderingen maken het mogelijk om vertrouwelijke informatie van (minderjarige) cliënten te delen met derden? Er wordt bv. stilgestaan bij de noodtoestand, de meldingsplicht, de toestemming van (bekwame) minderjarigen of hun ouders, de uitwisseling van vertrouwelijke informatie in het kader van het gedeeld beroepsgeheim,… als mogelijke uitzonderingen.
 

Details

Wat:
3 Online vormingssessies (webinars) voor hulpverleners
Wanneer:
Op dinsdagvoormiddag 7/9, 21/9 en 5/10.
Waar:
Online via Zoom
Wie:
Hulpverleners en professionelen uit diverse sectoren
Prijs:
€ 30 per sessie

geef je mening +

GEEF JE MENING

Meningen

Wat vind je van onze website?
Heb je tips voor ons wat we beter/anders kunnen doen?
Kortom, geef hier jouw mening.

Persoonlijke vragen stel je hier best niet.
Dan klik je beter op één van de icoontjes van Vraag het aan de jurist

Lees meer