image description

Brochure tZitemzo Jeugdrecht ... met de rechten van minderjarige cliënten in de IJH

Brochure over de rechten van minderjarige cliënten in de integrale jeugdhulp en de positie van ouders en opvoedingsverantwoordelijken.
Lees meer

image description

Brochure tZitemzo Jeugdrecht ... met het recht op bijstand van een vertrouwenspersoon

Deze brochure gaat in op de bestaande regelgeving m.b.t. de bijstand door een vertrouwenspersoon voor minderjarigen.
Lees meer

image description

Flyer "Ben jij een vertrouwenspersoon?"

Deze folder is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over wie een vertrouwenspersoon kan zijn, welke voorwaarden er zijn, enz.
Lees meer

image description

Wat zijn mijn mogelijkheden en rechten als vertrouwenspersoon?

Het is belangrijk voor minderjarigen om zo goed mogelijk ondersteund te worden binnen de jeugdhulp. Jij, zijn vertrouwenspersoon, zal daarom gedurende het ganse...
Lees meer

image description

Kan ik als hulpverlener optreden als vertrouwenspersoon in de jeugdhulp?

Een van de voorwaarden waaraan een vertrouwenspersoon moet voldoen, is dat hij/zij op geen enkele wijze rechtstreeks betrokken is bij de jeugdhulp…
Lees meer

geef je mening +

GEEF JE MENING

Meningen

Wat vind je van onze website?
Heb je tips voor ons wat we beter/anders kunnen doen?
Kortom, geef hier jouw mening.

Persoonlijke vragen stel je hier best niet.
Dan klik je beter op één van de icoontjes van Vraag het aan de jurist

Lees meer