Thema's

image description

Brochure tZitemzo Jeugdrecht ... met de rechten van minderjarige patienten

Brochure over de (on)bekwaamheid van minderjarige patiënten, hun rechten en plichten en het beroepsgeheim t.a.v. hen.

Minderjarigen genieten in België een speciaal beschermingsstatuut: Ze zijn principieel handelingsonbekwaam en kunnen dus geen handelingen stellen die juridische gevolgen met zich meebrengen. 

De Wet Patiëntenrechten voorziet echter in een uitzondering op de principiële handelingsonbekwaamheid van minderjarigen. Alle minderjarigen moeten sowieso betrokken worden bij de uitoefening van hun patiëntenrechten. En bekwame minderjarigen kunnen hun patiëntenrechten bovendien zelfstandig uitoefenen. De concrete rechten en plichten van minderjarige patiënten komen in deze fiche uitgebreid aan bod.

De brochure is geschreven voor praktijkwerkers.

Je kan deze brochure bestellen of gratis downloaden.

Uitgave : 2019

Prijs: €5 plus verzendingskosten als we de brochure moeten opsturen.

tZitemzo Jeugdrecht ... met de rechten van minderjarige patienten

geef je mening +

GEEF JE MENING

Meningen

Wat vind je van onze website?
Heb je tips voor ons wat we beter/anders kunnen doen?
Kortom, geef hier jouw mening.

Persoonlijke vragen stel je hier best niet.
Dan klik je beter op één van de icoontjes van Vraag het aan de jurist

Lees meer