image description

In welke 4 groepen kan je kinderrechten indelen?

Kinderrechten kunnen onder andere verdeeld worden in deze 4 groepen : overlevingsrechten, ontwikkelingsrechten, inspraakrechten en beschermingsrechten.

Kinderrechten kunnen onder andere verdeeld worden in deze 4 groepen :

  1. OVERLEVINGSRECHTEN (recht op een behoorlijk leven) vb. recht op voldoende en gezond eten, recht op medische verzorging, recht op schoon drinkwater,...
  2. ONTWIKKELINGSRECHTEN (recht om je op de best mogelijke manier te ontwikkelen) vb. recht op onderwijs, recht op spel en ontspanning, recht op informatie, recht op een naam en nationaliteit,...
  3. INSPRAAKRECHTEN (recht op een eigen mening en om mee te beslissen) vb. recht om te zeggen wat je denkt, recht om serieux genomen te worden door volwassenen, ...
  4. BESCHERMINGSRECHTEN (recht om beschermd te worden) vb. recht op bescherming tegen kinderarbeid, tegen kindermishandeling, recht om niet in het leger te moeten vechten,... 
geef je mening +

GEEF JE MENING

Meningen

Wat vind je van onze website?
Heb je tips voor ons wat we beter/anders kunnen doen?
Kortom, geef hier jouw mening.

Persoonlijke vragen stel je hier best niet.
Dan klik je beter op één van de icoontjes van Vraag het aan de jurist

Lees meer