Thema's

image description

Brochure tZitemzo Jeugdrecht ... met het beroepsgeheim

Een informatiebrochure voor professionelen over de inhoud van het beroepsgeheim en de uitzonderingen die het mogelijk maken om onder bepaalde omstandigheden het beroepsgeheim te doorbreken en informatie uit te wisselen met derden.

Het beroepsgeheim is een thema dat vanouds veel vragen oproept en waarover ook nu nog veel twijfel en discussie bestaat. Bovendien ondervinden dragers van het beroepsgeheim ook steeds meer druk van enerzijds cliënten en patiënten die hun rechten zorgvuldig willen nageleefd en eventueel zelfs afgedwongen willen zien; en anderzijds van talrijke derden die om verschillende redenen ‘claimen’ recht te hebben op de vertrouwelijke informatie die gedekt is door het beroepsgeheim. 

Dit alles brengt met zich mee dat het beroepsgeheim een complex maar belangrijk thema is waarover hulpverleners en zorgverstrekkers zo duidelijk en volledig mogelijk moeten worden ingelicht en waar ze bijzonder zorgvuldig mee moeten omgaan.

De brochure is geschreven voor professionelen.

Je kan deze brochure bestellen of gratis downloaden.

Uitgave : 2019

Prijs: € 5 plus verzendingskosten als we de brochure moeten opsturen.

tZitemzo jeugdrecht ... met het beroepsgeheim

geef je mening +

GEEF JE MENING

Meningen

Wat vind je van onze website?
Heb je tips voor ons wat we beter/anders kunnen doen?
Kortom, geef hier jouw mening.

Persoonlijke vragen stel je hier best niet.
Dan klik je beter op één van de icoontjes van Vraag het aan de jurist

Lees meer