image description

Brochure tZitemzo Jeugdrecht ... met het beroepsgeheim

Een informatiebrochure voor professionelen over de inhoud van het beroepsgeheim en de uitzonderingen die het mogelijk maken om onder bepaalde omstandigheden het...
Lees meer

image description

Fiche 'tZitemzo ... met het beroepsgeheim

Wie is drager van het beroepsgeheim? Wat houdt het in en wat zijn de uitzonderingen? In deze fiche meer info over het beroepsgeheim in vogelvlucht.
Lees meer

image description

Fiche 'tZitemzo ... met het ambtsgeheim

Wie is drager van het ambtsgeheim of discretieplicht? Wat zijn de uitzonderingen op het ambtsgeheim? In deze fiche de discretieplicht t.a.v. minderjarige...
Lees meer

image description

Hebben hulpverleners een meldingsplicht m.b.t. een misdrijf dat een minderjarige cliënt hen bekend gepleegd te hebben?

Indien de delinquente minderjarige een ernstig gevaar zou betekenen voor personen zou de hulpverlener wel moeten handelen en eventueel zijn beroepsgeheim moeten...
Lees meer

image description

Kunnen wij als dienst klacht indienen tegen iemand voor seksueel misbruik zonder het beroepsgeheim te schenden?

De noodtoestand houdt in dat het doorbreken van het beroepsgeheim de enige mogelijkheid is om een ander, door de wet aanvaarde, belangrijker ingeschatte waarde...
Lees meer

geef je mening +

GEEF JE MENING

Meningen

Wat vind je van onze website?
Heb je tips voor ons wat we beter/anders kunnen doen?
Kortom, geef hier jouw mening.

Persoonlijke vragen stel je hier best niet.
Dan klik je beter op één van de icoontjes van Vraag het aan de jurist

Lees meer