Nieuws

image description

Nieuwe website www.beroepsgeheimisvertrouwen.be

De opname van het beroepsgeheim in het Strafwetboek toont het belang aan dat de wetgever aan het beroepsgeheim hecht(te) omdat de schending van het beroepsgeheim kan leiden tot een strafrechtelijke vervolging en dus bijzonder ernstige gevolgen met zich kan meebrengen.

De kern van beroepsgeheim is vertrouwen.
 
Hiermee wordt vooral het belang van de vertrouwensrelatie in de hulpverlening en gezondheidszorg onderstreept: de samenleving garandeert geheimhouding aan cliënten en patiënten, waardoor deze gemakkelijker en met meer vertrouwen de stap kunnen zetten naar hulpverlening of gezondheidszorg. Zelfs met moeilijke, gevoelige of intieme problemen.

De kern van beroepsgeheim is vertrouwen! Daarom werkte tZitemzo samen met SAM, steunpunt Mens en Samenleving -  het CLB GO! - en het Vrij CLB Netwerk mee aan de website www.beroepsgeheimisvertrouwen.be 
 
Doordat er momenteel veel beweegt op vlak van het beroepsgeheim, en doordat de uitzonderingen zich opstapelen, is het belangrijk als hulpverlener houvast te zoeken in de basisprincipes van hulpverlenen. We gaan in de basistekst niet in op het juridisch kader van beroepsgeheim, maar gaan terug naar het belang ervan voor de hulpverlening: vertrouwensrelatie, transparant werken, eigen opdracht en positie, gevolgen van informatie-uitwisseling, je staat er niet alleen voor, zelden een verplichting (de hulpverlener beslist).
 
De basistekst kan je ondersteuning bieden bij elke informatie-uitwisseling en kan gebruikt worden als vertrekpunt om een toelichting te geven aan mogelijke gesprekspartners over je beslissing om al dan niet je beroeps- geheim te doorbreken, en over je positie aan de gesprekstafel. Vanaf februari 2019 vullen we de punten uit de basistekst verder aan.
geef je mening +

GEEF JE MENING

Meningen

Wat vind je van onze website?
Heb je tips voor ons wat we beter/anders kunnen doen?
Kortom, geef hier jouw mening.

Persoonlijke vragen stel je hier best niet.
Dan klik je beter op één van de icoontjes van Vraag het aan de jurist

Lees meer