Nieuws

image description

Vernieuwde werkmap 'Aan de slag met het DRM'

Vanaf nu kan de geactualiseerde werkmap 'Aan de slag met het decreet rechtspositie van minderjarige in de integrale jeugdhulp' (DRM) gedownload worden.

Vernieuwde werkmap 'Aan de slag met het DRM'

De werkmap 'Aan de slag met het decreet rechtspositie van minderjarige in de integrale jeugdhulp' (DRM) werd ontwikkeld door tZitemzo. Dit is een vernieuwde, geactualiseerde versie. 

De werkmap wil: 

  • een concreet antwoord bieden op een aantal vragen,
  • meer duidelijkheid en zekerheid geven over het juridische luik van het DRM
  • een mentaliteitsverandering bij de voorziening en individuele hulpverlener teweegbrengen. 

De werkmap bestaat enkel nog in digitale vorm, en bevat 9 verschillende thematische fiches, en één inleidende fiche. Elk thema is apart te downloaden als pdf, en is op die manier ook gemakkelijk af te drukken. 

Meer info en het downloaden van de verschillende fiches kan u via volgende link: https://www.rechtspositie.be/publicaties/vernieuwde-werkmap-aan-de-slag-met-het-drm

 

geef je mening +

GEEF JE MENING

Meningen

Wat vind je van onze website?
Heb je tips voor ons wat we beter/anders kunnen doen?
Kortom, geef hier jouw mening.

Persoonlijke vragen stel je hier best niet.
Dan klik je beter op één van de icoontjes van Vraag het aan de jurist

Lees meer