Nieuws

image description

Actualisatie brochure 'tZitemzo. Jeugdrecht... met het beroepsgeheim t.a.v. minderjarigen

tZitemzo actualiseerde haar brochure m.b.t. het beroepsgeheim voor professionelen waardoor o.a. art. 458ter Sw. (m.b.t. casusoverleg), art 74 decreet integrale jeugdhulp (m.b.t. gedeeld beroepsgeheim binnen de IJH) en art. 75 en 75/1 decreet integrale jeugdhulp opgenomen werden.

Het beroepsgeheim is een thema dat vanouds veel vragen oproept en waarover ook nu nog veel twijfel en discussie bestaat. Bovendien ondervinden dragers van het beroepsgeheim ook steeds meer druk van enerzijds cliënten en patiënten die hun rechten zorgvuldig willen nageleefd en eventueel zelfs afgedwongen willen zien; en anderzijds van talrijke derden die om verschillende redenen ‘claimen’ recht te hebben op de vertrouwelijke informatie die gedekt is door het beroepsgeheim.
 
Dit alles brengt met zich mee dat het beroepsgeheim een complex maar belangrijk thema is waarover hulpverleners en zorgverstrekkers zo duidelijk en volledig mogelijk moeten worden ingelicht en waar ze bijzonder zorgvuldig mee moeten omgaan.

De brochure voor professionelen tZitemzo Jeugdrecht... met het beroepsgeheim t.a.v. minderjarigen werd geactualiseerd, met name o.a. art. 458ter Sw. (m.b.t. casusoverleg), art 74 decreet integrale jeugdhulp (m.b.t. gedeeld beroepsgeheim binnen de IJH) en art. 75 en 75/1 decreet integrale jeugdhulp opgenomen werden.
 
Je kan de brochure bestellen (€5/stuk, excl. verzendingskosten) of gratis downloaden.
 
 
geef je mening +

GEEF JE MENING

Meningen

Wat vind je van onze website?
Heb je tips voor ons wat we beter/anders kunnen doen?
Kortom, geef hier jouw mening.

Persoonlijke vragen stel je hier best niet.
Dan klik je beter op één van de icoontjes van Vraag het aan de jurist

Lees meer