Vorming

image description

Vormingsaanbod voor onderwijs: 31 mei '21 Afsluitende casusbespreking

Deze online vorming (webinar) is de afsluiter van een reeks van 3 vormingen voor onderwijspersoneel rond enkele belangrijke thema's uit het Belgisch jeugdrecht. Tijdens deze afsluitende sessie worden concrete casussen en eventueel resterende vragen van deelnemers behandeld. Deelnemers die alle 2 de thematische vormingen gevolgd hebben, kunnen gratis aansluiten bij deze sessie.

PRAKTISCH:

 1. Enkel wie persoonlijk minstens één van de thematische vormingsessies volgde, kan inschrijven voor deze afsluitende casusbespreking.
 2. Inschrijven voor deze sessie kan door volgende gegevens door te mailen naar jurist@tZitemzo.be :
  - Contactgegevens: Naam, organisatie, adresgegevens, gsmnummer
  - Datum en onderwerp van de vorming

  - Eventuele vragen en casussen die u wil voorleggen m.b.t. de thema's
  - Laat het ons ook weten als u een factuur wenst voor deze inschrijving of wanneer u wenst ingeschreven te worden op onze nieuwsbrief om zo verder op de hoogte gehouden te worden van onze werking.
 3. De inschrijving is slechts definitief na betaling van het verschuldigde inschrijvingsgeld.
  Betaling via overschrijving op rekeningnummer: BE21 0011 0693 5203 met als mededeling: “naam deelnemer + organisatie + datum vorming”

  Merk op: Deelnemers die persoonlijk alle 2 de thematische vormingen gevolgd hebben, kunnen deze afsluitende sessie gratis volgen.
 4. Terugbetaling van het inschrijvingsgeld is niet mogelijk. 
 5. Ten laatste de dag voorafgaand aan de webinar ontvangt u een uitnodiging (link) voor de webinar via zoom.
 
Maandag 31 mei 2021 - Interactieve casusbespreking
Tijdens deze afsluitende sessie behandelen we casussen over de gehele vorming.

Nu verschillende thema's theoretisch toegelicht werden, gaan we (in kleine groep) aan de slag met enkele concrete casussen. Hoe om te gaan met de theorie in de dagelijkse praktijk, vormt immers een belangrijke vaardigheid voor medewerkers in onderwijs. Uiteraard kunnen deelnemers tijdens deze sessie verder ook hun overblijvende vragen m.b.t. de verschillende thema's voorleggen. (Deze, en eventueel ook concrete casussen uit de eigen praktijk, kunnen reeds op voorhand doorgegeven worden bij de inschrijving.) 

Details

Wat:
Online vormingssessie (webinar) voor het onderwijs
Wanneer:
31 mei '21 van 13u15 tot 15u45
Waar:
Online via Zoom
Wie:
Directies, leerkrachten, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, …
Prijs:
€ 30/sessie

geef je mening +

GEEF JE MENING

Meningen

Wat vind je van onze website?
Heb je tips voor ons wat we beter/anders kunnen doen?
Kortom, geef hier jouw mening.

Persoonlijke vragen stel je hier best niet.
Dan klik je beter op één van de icoontjes van Vraag het aan Lily

Lees meer