Vorming

image description

Vormingsaanbod voor het onderwijs najaar 2020

Hier vindt u het overzicht van de online vormingssessies die tZitemzo aanbiedt in het najaar van 2020 voor het onderwijs.

PRAKTISCH:

  1. Inschrijven via onderstaand inschrijvingsformulier is verplicht en kan voor elke vormingssessie afzonderlijk.
  2. De inschrijving is slechts definitief na betaling van het verschuldigde inschrijvingsgeld.
    Betaling via overschrijving op rekeningnummer: BE21 0011 0693 5203 met als mededeling: “naam deelnemer + organisatie + datum studiedag”
  3. Terugbetaling van het inschrijvingsgeld is niet mogelijk. Een andere persoon kan eventueel wel deelnemen in de plaats van een deelnemer die onverwacht verhinderd is.
  4. Ten laatste de dag voorafgaand aan de webinar ontvangt u een uitnodiging (link) voor de webinar via teams.
 
 
Woensdag 7 oktober 2020 Aanbod Kinderrechteneducatie
tZitemzo ziet het als één van haar opdrachten om kinderen en jongeren maar ook ouders, leerkrachten en professionelen te informeren omtrent kinderrechten. In dat verband hebben we een uitgebreid educatief aanbod ontwikkeld. tZitemzo heeft heel wat educatief materiaal in huis rond kinderrechten en jeugdrecht. 
​Leerkrachten, jeugdwerkers, hulpverleners en iedereen die vaak in contact komt met minderjarigen kunnen hier beroep op doen om zichzelf en anderen wegwijs te maken op het gebied van kinderrechten en Belgisch jeugdrecht. 


Na de voorstelling van het educatief aanbod zal er ook mogelijkheid zijn om vragen te stellen aan onze eerstelijnsmedewerker.
 
Deze webinar wordt gratis aangeboden!
 
Woensdag 14 oktober 2020 De (on)bekwaamheid van minderjarige leerlingen
Minderjarigen zijn in principe onbekwaam. Ze kunnen zichzelf niet juridisch verbinden en/of belangrijke beslissingen nemen. Daarom vallen ze onder het ouderlijk gezag van hun ouders die belangrijke beslissingen voor hen kunnen nemen en hun minderjarige kinderen dus moeten inschrijven op school.
Toch kunnen minderjarigen uitzonderlijk als bekwaam beschouwd worden binnen de jeugdhulp, de gezondheidszorg en op vlak van privacy; en kunnen ze dan wel zelfstandig hun rechten uitoefenen. 
 
Deze online vorming start met een op de praktijk toegespitste juridische inleiding van het thema. Daarna gaan we in op de concrete vragen en casussen van de deelnemers.
 
Woensdag 21 oktober 2020 De positie van minderjarige leerlingen wiens ouders scheiden
Directies, leerkrachten, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, … komen vaak in contact met leerlingen wiens ouders uit elkaar gaan of zijn. Daarom organiseert tZitemzo een online vorming die de positie van leerlingen wiens ouders uit elkaar gaan nader toelicht voor de onderwijssector. Moeten beide ouders van een minderjarige leerlingen steeds geïnformeerd worden en toestemming geven? Wie mag een leerling afhalen van school? En wat als de minderjarige het niet eens is met de verblijfsregeling die uitgesproken werd door de familierechter?
 
Deze online vorming start met een op de praktijk toegespitste juridische inleiding van het thema. Daarna gaan we in op de concrete vragen en casussen van de deelnemers.
 
Woensdag  28 oktober Het ambtsgeheim van onderwijspersoneel

Onderwijspersoneel heeft ambtsgeheim, maar wat houdt dat precies in? Wat is het verschil met het beroepsgeheim? Onder welke voorwaarden kan toch informatie over leerlingen besproken worden met derden buiten de school? Welke informatie kan besproken worden met ouders, plusouders?...

Deze online vorming start met een op de praktijk toegespitste juridische inleiding van het thema. Daarna gaan we in op de concrete vragen en casussen van de deelnemers.

 

Details

Wat:
Online vormingen (webinars) voor onderwijspersoneel
Wanneer:
Najaar 2020. Telkens op woensdagnamiddag van 14u tot 16u
Waar:
Online via Microsoft Teams
Wie:
Professionelen uit het onderwijs of belendende sectoren
Prijs:
€ 30/sessie (De webinar 'Kinderrechteneducatie' is gratis.)

 

Inschrijvingsformulier Onderwijs -’t Zitemzo... najaar 2020

Ik schrijf mij in voor één van de online vomingssessies van het najaar 2020.

geef je mening +

GEEF JE MENING

Meningen

Wat vind je van onze website?
Heb je tips voor ons wat we beter/anders kunnen doen?
Kortom, geef hier jouw mening.

Persoonlijke vragen stel je hier best niet.
Dan klik je beter op één van de icoontjes van Vraag het aan Lily

Lees meer