image description

Artikel 37: Foltering en vrijheidsberoving

Kinderen mogen niet zomaar van hun vrijheid worden beroofd.
Lees meer

image description

Artikel 38: Gewapende conflicten

Kinderen in oorlogssituaties moeten extra bescherming en verzorging krijgen.
Lees meer

image description

Artikel 39: Zorg voor slachtoffers van geweld

Alle kinderen die slachtoffer zijn van geweld, verwaarlozing, misbruik of mishandeling, moeten speciale hulp krijgen.
Lees meer

image description

Artikel 40: Jeugdstrafrecht

Voor kinderen geldt het jeugdstrafrecht.
Lees meer

image description

Artikel 41: Eerbied voor bestaande regels

Als wetten van het land gunstiger zijn voor kinderen dan de rechten in het Kinderrechtenverdrag, hebben die wetten voorrang.
Lees meer

geef je mening +

GEEF JE MENING

Meningen

Wat vind je van onze website?
Heb je tips voor ons wat we beter/anders kunnen doen?
Kortom, geef hier jouw mening.

Persoonlijke vragen stel je hier best niet.
Dan klik je beter op één van de icoontjes van Vraag het aan Lily

Lees meer