image description

Artikel 41: Eerbied voor bestaande regels

Als wetten van het land gunstiger zijn voor kinderen dan de rechten in het Kinderrechtenverdrag, hebben die wetten voorrang.
Lees meer

image description

Artikel 42: Uitvoering en inwerkingtreding

Volwassenen en de overheid moeten de kinderrechten zoveel mogelijk bekendmaken bij kinderen en volwassenen.
Lees meer

image description

Artikel 43: Comité voor de Rechten van het Kind

Er is een Comité voor de Rechten van het Kind die toeziet op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag.
Lees meer

image description

Artikel 44: Rapportageverplichting

De overheid moet om de vijf jaar rapporteren aan het VN-Kinderrechtencomité.
Lees meer

geef je mening +

GEEF JE MENING

Meningen

Wat vind je van onze website?
Heb je tips voor ons wat we beter/anders kunnen doen?
Kortom, geef hier jouw mening.

Persoonlijke vragen stel je hier best niet.
Dan klik je beter op één van de icoontjes van Vraag het aan Lily

Lees meer