image description

Artikel 42: Uitvoering en inwerkingtreding

Volwassenen en de overheid moeten de kinderrechten zoveel mogelijk bekendmaken bij kinderen en volwassenen.

Verdragstekst:

De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe de beginse­len en de bepalingen van dit Verdrag op passende en doeltref­fende wijze algemeen bekend te maken, zowel aan volwassenen als aan kinderen.

Kortom:

Volwassenen en de overheid moeten de kinderrechten zoveel mogelijk bekendmaken bij kinderen en volwassenen.

geef je mening +

GEEF JE MENING

Meningen

Wat vind je van onze website?
Heb je tips voor ons wat we beter/anders kunnen doen?
Kortom, geef hier jouw mening.

Persoonlijke vragen stel je hier best niet.
Dan klik je beter op één van de icoontjes van Vraag het aan Lily

Lees meer