image description

Artikel 1: Definitie van het begrip kind

Iedereen die jonger is dan 18 jaar is een kind.

Verdragstekst:

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder een kind verstaan ieder mens jonger dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt.

 

Kortom:

Iedereen die jonger is dan 18 jaar is een kind volgens het kinderrechtenverdrag.

geef je mening +

GEEF JE MENING

Meningen

Wat vind je van onze website?
Heb je tips voor ons wat we beter/anders kunnen doen?
Kortom, geef hier jouw mening.

Persoonlijke vragen stel je hier best niet.
Dan klik je beter op één van de icoontjes van Vraag het aan Lily

Lees meer