image description

In welke 4 groepen kan je kinderrechten indelen?

Kinderrechten kunnen onder andere verdeeld worden in deze 4 groepen : overlevingsrechten, ontwikkelingsrechten, inspraakrechten en beschermingsrechten.
Lees meer

image description

Welke landen ondertekenden het kinderrechtenverdrag niet?

Enkel de Verenigde Staten ondertekenden het kinderrechtenverdrag tot nu toe niet.
Lees meer

image description

Artikel: 18 jaar IVRK - Het Verdrag inzake de rechten van het kind meerderjarig. Enkele beschouwingen over de implementatie in Belgie

Naar aanleiding van het 18-jarig bestaan van het kinderrechtenverdrag schreef Prof. Emeritus Eugeen Verhellen een bijdrage over de implementatie van...
Lees meer

geef je mening +

GEEF JE MENING

Meningen

Wat vind je van onze website?
Heb je tips voor ons wat we beter/anders kunnen doen?
Kortom, geef hier jouw mening.

Persoonlijke vragen stel je hier best niet.
Dan klik je beter op één van de icoontjes van Vraag het aan Lily

Lees meer