image description

Wij willen op school een leerlingenraad opstarten, maar hoe beginnen we eraan?

Om een leerlingenraad op te starten, moet je enkele stappen volgen.

Stappenplan voor een leerlingenraad:

1. Vraag aan de directeur, meester of juf of jullie een leerlingenraad mogen oprichten. Je kan eerst de vijfdes en de zesdes een petitie laten ondertekenen, om te tonen dat veel leerlingen zo'n leerlingenraad willen. 

2. Organiseer samen met de meester of juf een verkiezing. Wie zit in de leerlingenraad? Wie wordt de voorzitter?

3. Maak een ideeënbus en vraag aan de andere leerlingen wat ze willen veranderen op school.

4. Spreek een vast moment af waarop de leerlingenraad samenkomt. Zoek op school een eigen plek waar je kan samenkomen.

5. Bespreek alle ideeën. Als je het niet eens bent met elkaar, kan je stemmen.

6. Ga zelf ook aan de slag, praten alleen is niet genoeg.

7. Niet alles kan... Doe haalbare voorstellen en laat de moed niet zakken!

geef je mening +

GEEF JE MENING

Meningen

Wat vind je van onze website?
Heb je tips voor ons wat we beter/anders kunnen doen?
Kortom, geef hier jouw mening.

Persoonlijke vragen stel je hier best niet.
Dan klik je beter op één van de icoontjes van Vraag het aan Lily

Lees meer