image description

Wat is het verschil tussen een 'Verklaring' en een 'Verdrag'?

Een Verklaring geeft dus een opsomming van artikels die door verschillende landen aanvaard werden, maar deze landen beloven alleen om hun best te doen om ze na...
Lees meer

image description

Kan je als kind je rechten voor een rechtbank afdwingen?

Als je minderjarig bent (dus jonger dan 18), ben je procesonbekwaam. Dat wil zeggen dat je niet zelf naar de rechter kan stappen om op te komen voor je rechten.
Lees meer

image description

In welke 4 groepen kan je kinderrechten indelen?

Kinderrechten kunnen onder andere verdeeld worden in deze 4 groepen : overlevingsrechten, ontwikkelingsrechten, inspraakrechten en beschermingsrechten.
Lees meer

image description

Wanneer is het kinderrechtenverdrag ontstaan?

Het Verdrag werd op 20 november 1989 aangenomen door de Verenigde Naties.
Lees meer

geef je mening +

GEEF JE MENING

Meningen

Wat vind je van onze website?
Heb je tips voor ons wat we beter/anders kunnen doen?
Kortom, geef hier jouw mening.

Persoonlijke vragen stel je hier best niet.
Dan klik je beter op één van de icoontjes van Vraag het aan Lily

Lees meer